skip to Main Content

Obywatele Ukrainy, bez względu na pochodzenie etniczne, połączyli siły w obronie kraju, zachowania jego integralności i suwerenności...

O nas

Jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną organizacją charytatywną ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi. Nazwa „Invictus” przetłumaczona na język polski oznacza „niezwyciężony” i uosabia całą moc i niezwyciężoność każdego Ukraińca! My często współpracujemy z Polakami i razem mówimy „za naszą i waszą wolność!”

Głównym rodzajem naszej działalności jest pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Historia powstania organizacji charytatywnej „charytatywny Fundusz patriotów „Invictus”

Nasz zespół

Mychajlow Eduard

Założyciel organizacji charytatywnej

Prezes „Stowarzyszenia Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych”, założyciel „Winnickiego Obwodowego Centrum Kultury i Sztuki Asyryjskiej”, założyciel klubu sportowego „Invictus”, prezes klubu boksu zawodowego „Drużba”

Dobrowolska Inna

specjalista ds. public relations

Marketolożka z 11-letnim doświadczeniem. Współpracowała z ponad 50 ukraińskimi firmami w sprawach doskonalenia biznesu.
Zajmuje się organizacją pracy organizacji charytatywnej ze społeczeństwem i środkami masowego przekazu. Kontroluje wykonywanie żądań.

Zilbert Oleg

prawnik

Praktykujący prawnik od 2008 roku, adwokat od 2021 roku z udanym doświadczeniem zawodowym w zakresie: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy, zamówień publicznych, rejestracji działalności gospodarczej. Zajmuje się obsługą prawną naszej organizacji charytatywnej.

Kononenko Wasyl

specjalista ds. komunikacji

Naukowiec, aktywista społeczny, doktor nauk historycznych, starszy pracownik naukowy Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej Instytut Badań Europy Środkowo-Wschodniej. Organizuje wyszukiwanie wniosków naszej organizacji charytatywnej w Europie.

Nasi partnerzy

Back To Top